Annulatie eindfeest 12 mei

Door onvoorziene omstandigheden kunnen wij het eindfeest op zaterdag 12 mei 2018 niet laten doorgaan. Wij zijn genoodzaakt dit evenement te verplaatsen en zullen op een zaterdag in september 2018 een startdag SVEKA Schoten organiseren. Meer details hierover verneemt u later wel.